top of page

Disclaimer

1. Copyright

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van The makeuproom Belgium (later afgekort als TMB) informatie of beeldmateriaal van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. De informatie mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik. Voor meer informatie kunt u via de e-mail contact opnemen met de beheerders van deze website: makeuproombelgium@telenet.be

2. Aansprakelijkheid

2.1. TMB besteedt de uiterste zorg aan de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie.  TMB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen we het op prijs dat u de beheerder van de website via de e-mail hierover via makeupandhair@telenet.be.

2.2. TMB streeft ernaar dat de website voortdurend toegankelijk is, maar het is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is of niet correct functioneert. TMB kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere verstorende elementen.

2.3. De website van TMB kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of hier onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert geen goedkeuring van de inhoud hiervan. TMB is niet aansprakelijk voor de inhoud en kenmerken van deze websites en eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

Disclaimer: Text
bottom of page